Yazım Kuralları

Makaleler, "Office Word" programında A4 boyutlarında hazırlanmalıdır.

Dergimize yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin, tablolar, şekiller ve kaynakça dâhil toplam 15 sayfayı (5 bin ile 7 bin sözcük) geçmemesi tavsiye edilmektedir.

Makalelerin “Öz” kısımları 150-250 kelime arasında olmalıdır. Öz metni 9 punto ve "Times New Roman" karakteri ile 1,5 satır aralıklı yazılmalıdır.

En az 3 anahtar kelime yazılmalıdır.

Makalenin Türkçe başlığı 14 punto ve "Times New Roman" karakteri ile İngilizce Başlığı ise 10 punto ve yine "Times New Roman" karakteri ile ortalanmış şekilde yazılmalıdır.

Sayfa düzeni; Sol: 2,5 cm, Sağ: 2,5 cm, Üst: 2,5 cm ve Alt: 2,5 cm olmalıdır.

Makaleler, 11 punto ve "Times New Roman" karakteri ile 1,5 satır aralıklı ve iki yana yaslı şekilde yazılmalıdır. Paragraflar aralık öncesi ve sonrası “0 nk” olmalıdır.  Yazımda, virgül ve noktalardan sonra bir karakter ara verilmelidir.

Paragraflarda başlangıç girintisi “ilk satır” ve 1,25 cm; paragraf girintisi sağ ve sol “0”cm olmalıdır. Paragraflar arasında ilave boş satır bırakılmayacaktır. Diğer düzenlemeler dergi editörleri tarafından yapılacaktır.

Yazar (lar)ın ad ve soyadı, makale başlığının sol altında 12 punto ve "Times New Roman" karakteri ile belirtilmelidir. Unvan, kurum ve e-posta bilgileri ise dipnot olarak 9 punto, tek satır aralıklı, italik ve "Times New Roman" karakteri ile gösterilmelidir.

Üstbilgi, altbilgi ya da sayfa numarası eklenmemelidir.

Şekiller ve Tablolar metin içinde verilmelidir. Şekil adı ve tablo başlığı şeklin ve tablonun üzerinde yer almalıdır. Şekil ve tablo numaraları 1, 2, 3, ... gibi verilmelidir.

Makalede ana konu ve alt konular 1., 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.2.1. gibi ondalıklı şekilde numaralandırılmalıdır. Ana konuların adlarının bütün harfleri büyük yazılmalı, alt konuların ise, sadece baş harfleri büyük yazılmalıdır.