ULUSLARARASI STK’LARIN ZORUNLU GÖÇ YÖNETİŞİMLERİNDEKİ ROLÜ: UN, UNHCR, UNDAP, UNESCO, NATO, FRONTEX, IOM, ICMPD BİLEŞENLERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Dosyalar

ULUSLARARASI STK’LARIN ZORUNLU GÖÇ YÖNETİŞİMLERİNDEKİ ROLÜ: UN, UNHCR, UNDAP, UNESCO, NATO, FRONTEX, IOM, ICMPD BİLEŞENLERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Çalışmada, uluslararası sivil toplum kuruluşlarının (STK) zorunlu göç yönetişiminde rolleri kuramsal ve literatür destekli olarak değerlendirilmiştir. Dünya genelinde iklim değişikliği, savaşlar, ekonomik yetersizlikler, daha iyi bir yaşam, siyasi baskılar, anti demokratik rejim yönetimlerinin baskıları, doğal afetler gibi birçok nedenlerden dolayı insanlar coğrafi yer değişikliğine maruz kalmaktadırlar. Kıtalar ve ülkeler arası yer değişikliği sonucunda çok sayıda insan yaşamlarını kaybetmekte veya zorlu şartlarda hayatta kalmaya çalışmaktadırlar. Göçmenler, hedefledikleri ülkelere ulaşamadan ara gittikleri ülke/tampon ülkelerde geçiş / kabul ve geri kabul durumları ile karşılaşmaktadırlar. Çalışma ile, göç ve göçmen olgusu uluslararası devletler hukuku, uluslararası kurum ve kuruluşlar ve STK’lar bileşenleri bağlamında ele alınarak uluslararası düzeyde değerlendirilmiştir. Özellikle, göç ve göçmenlik olgusu ve eylemsel realiteleri ile oluşan sorun alanları ve bu sorun alanlarının siyasi, hukuki ve ekonomik ve kültürel boyutunun bileşenleri ve etkileri uluslararası kurumlar ve STK’lar üzerinden değerlendirilmiştir.