SURİYELİ GÖÇMENLER İLE İLGİLİ YENİ MEDYADA NEFRET SÖYLEMİ: YOUTUBE YORUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Sosyal medya kendine has özelliklerinden dolayı geleneksel medyaya kıyasla söylemin üretilmesinde, yaygınlaştırılmasında ve normalleştirilmesinde çeşitli kolaylıklar sunmaktadır. Sosyal medya platformunun sunduğu bu kolaylıklar olumsuz içerikli söylemlerin artmasına sebep olmuştur. Paylaşılan bu fikirler zararlı olabildiği gibi, bazıları nefret boyutuna ulaşmıştır. Paylaşılan nefret söyleminin içeriğine bakıldığında yabancılar, mülteciler, dinsel ve etnik azınlıklar, kadınlar gibi unsurların olduğu görülmektedir. Nefret söylemine maruz kalan bir kesim ise ülkemizde bulunan Suriyeli mültecilerdir. Suriyeliler’ in ülkemize gelmesi ile birlikte ülkemizde ekonomik, sosyal sorunlar cereyan etmiştir. Bu durumun sonucu da Suriyeli mültecilere karşı nefret söyleminin üretilmesine neden olmuştur. Nefret söylemi üretilen sosyal medya platformlarından birisi de YouTube’dur. Bu araştırmanın temel amacı YouTube da Suriyeli göçmenlere dair yapılan nefret söylemi yorumlarını analiz etmektir. Bu kapsamda araştırmanın temel sorusu “YouTube da Suriyelilere yönelik yapılan nefret söylemi videolarında yapılan yorumlar nasıldır” şeklinde belirlenmiştir. Araştırma sorusunun cevaplanabilmesi için YouTube video yorumları Van Dijk’in eleştirel söylem analizi yöntemi ile analiz edilmiştir.

SURİYELİ GÖÇMENLER İLE İLGİLİ YENİ MEDYADA NEFRET SÖYLEMİ: YOUTUBE YORUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Sosyal medya kendine has özelliklerinden dolayı geleneksel medyaya kıyasla söylemin üretilmesinde, yaygınlaştırılmasında ve normalleştirilmesinde çeşitli kolaylıklar sunmaktadır. Sosyal medya platformunun sunduğu bu kolaylıklar olumsuz içerikli söylemlerin artmasına sebep olmuştur. Paylaşılan bu fikirler zararlı olabildiği gibi, bazıları nefret boyutuna ulaşmıştır. Paylaşılan nefret söyleminin içeriğine bakıldığında yabancılar, mülteciler, dinsel ve etnik azınlıklar, kadınlar gibi unsurların olduğu görülmektedir. Nefret söylemine maruz kalan bir kesim ise ülkemizde bulunan Suriyeli mültecilerdir. Suriyeliler’ in ülkemize gelmesi ile birlikte ülkemizde ekonomik, sosyal sorunlar cereyan etmiştir. Bu durumun sonucu da Suriyeli mültecilere karşı nefret söyleminin üretilmesine neden olmuştur. Nefret söylemi üretilen sosyal medya platformlarından birisi de YouTube’dur. Bu araştırmanın temel amacı YouTube da Suriyeli göçmenlere dair yapılan nefret söylemi yorumlarını analiz etmektir. Bu kapsamda araştırmanın temel sorusu “YouTube da Suriyelilere yönelik yapılan nefret söylemi videolarında yapılan yorumlar nasıldır” şeklinde belirlenmiştir. Araştırma sorusunun cevaplanabilmesi için YouTube video yorumları Van Dijk’in eleştirel söylem analizi yöntemi ile analiz edilmiştir.