SOSYALLEŞME VE YALNIZLAŞMA BOYUTUYLA SOSYAL MEDYA

Dosyalar

SOSYALLEŞME VE YALNIZLAŞMA BOYUTUYLA SOSYAL MEDYA

Bir literatür taraması niteliğinde olan bu araştırma, sosyal medyanın yalnızlaştırma ve sosyalleştirme boyutlarını belirlemeyi amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda iletişim, medya ve yeni medya kavramları birçok yönüyle açıklanmış ve yeni medya öncülüğünde sosyal medya ortamlarının bireylerin üzerinde sosyalleşme ve yalnızlaşma boyutları açıklanmıştır. Yeni iletişim teknolojileri yüz yüze olan iletişimi sosyal ağlara taşıyarak iletişime farklı bir boyut kazandırmıştır. Sosyal medya olarak adlandırılan bu yeni ortam uzağı yakın ederek, mekân kavramını ortadan kaldırıp, karşılıklı etkileşimi mümkün kılmıştır. Bu doğrultuda geleneksel medya ve iletişim biçimlerinden uzaklaşan bireyler, yeni medya öncülüğünde sosyal medya ortamlarının büyüsüne kapılıp gitmektedirler. Bireyler gün geçtikçe sosyal medyada daha fazla vakit harcamaya ve gerçek dünya ile olan iletişimlerini aksatmaya başlamışlardır. Öyle ki birçok kullanıcının, sosyal ağlarda sunduğu imaj ve kimliği ile gerçek hayatta var olan imaj ve kimliği arasında uçurumlar oluşmuştur. Bu bağlamda yaşanan değişimler bireylerin sosyalleşmenin yanı sıra kendi öz benliklerine yabancılaşmasına ve yalnızlaşmasına sebep olmaktadır. İletişimin, günlük aktivitelerin, planların ve sosyalleşme gibi birçok faaliyet ve gereksinimlerin sosyal ağlara taşınması, yüz yüze ilişkileri sınırlandırmaktadır. Bu noktada, sosyal medyanın yalnızlaştırma potansiyelinin sosyalleştirme potansiyelinden daha yüksek olduğu görülmüştür.