JEAN BAUDRILLARD SIMÜLASYON KURAMI ÜZERINE TARTIŞMA

Dosyalar

JEAN BAUDRILLARD SIMÜLASYON KURAMI ÜZERINE TARTIŞMA

İçerisinde bulunduğumuz çağ ile ilgili eleştirel bir bakış açısıyla önemli çalışmalar ortaya koyan Fransız sosyolog, felsefeci ve filozof Jean Baudrillard, simülasyon kuramını ortaya atmıştır. Jean Baudrillard simülasyon kuramıyla, gerçeklik ilkesinin yitirildiğini ve günlük hayatların sanayi devrimi sonrası özellikle kapitalizm ve teknolojinin gelişimiyle değiştiğini savunmaktadır. Gerçekliğin kitle iletişim araçları vasıtasıyla yeniden ve yeniden üretildiğini dile getiren Jean Baudrillard, postmodern çağda toplumların artık hakikat algısını yitirdiğine dikkat çekmiştir. Günümüz medya çalışmalarıyla ilgili temel yapı taşları arasında yer alan Jean Baudrillard’ın söylemleri, araştırmacıların çalışmalarında doğru analiz ve yorumlama açısından son derece önemli bir yer teşkil etmektedir. Gerçekleştirilen çalışmada, Jean Baudrillard’ın simülasyon kuramı ele alınarak, söz konusu teorisine dair bir tartışma yapılması amaçlanmaktadır.